Kosher Bookings עושה את מירב המאמצים על מנת לספק ללקוחותיה חבילות אירוח כשרות ואיכותיות במחירים אטרקטיביים.

ביטול עסקת מכר מרחוק לרכישת שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל  

לפי מדיניות הביטול של נותן השירות (אשר תגבר על הוראות חוק הגנת הצרכן, אף אם היא קובעת שלא תהיה לצרכן זכות ביטול, בדומה לאתרי אינטרנט בינלאומיים).  
לפיכך: 

תנאי ביטול עיסקה:

העיסקה כוללת מתן שירותים בחו"ל על ידי מספר ספקים: מלון, טיסות והעברות שאינם כפופים לחוק הגנת הצרכן במדינת ישראל.

לכן האפשרות לביטול העיסקה תוך 14 יום מרגע הרכישה אינם חלים על עיסקה זו.

במידה והלקוח מבקש לבטל את העיסקה לאחר הרכישה הוא יחוייב בעלות מלאה של כרטיסי הטיסה והטיפול בהם.

וכן ב30% מסך שאר הרכיבים בעיסקה (הזמנת מלון והעברות).